Rapalan täysin uudenlaiset SUURhaukivieheet. Ei vain haukivieheistä, vaan SUURhaukivieheistä on kyse, kun puhutaan Rapalan X-Rap Peto-, Super Shadow Rap- ja X-Rap Scoop -vieheistä. Jokaisella näistä vieheistä on uusi, omanlaisensa uintiliike jota SUURhauki ei ole aiemmin nähnyt. Yhdessä ne täydentävät toinen tosiaan niin uintiliikkeiden kuin käyttöolosuhteidenkin suhteen. Nämä kolme eivät jää SUURhauelta huomaamatta.