Suomen haukikannat ovat joillain alueilla pienentyneet uhkaavasti maassamme. Haukien kutualueet ovat supistuneet muun muassa rantojen rakentamisen ja ruoppausten seurauksena. Rapala Rahasto, Hauenkalastajat-ryhmä ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) päättivät ryhtyä toimeen ennen kuin on myöhäistä ja tukea ”haukitehtaiden” rakentamista.

Haukitehtaat ovat alueita, jotka on kunnostettu hauen kutualueeksi sopivaksi. Haukitehdas voi olla vaikkapa kunnostettu kosteikko, josta on myös hyötyä valumavesien puhdistamisessa, lintujen elinympäristönä sekä tietysti hauille.

Hauenkalastukseen suunniteltu Rapala Minnow Spoon Weedless -uistin on ylivoimaisesti Suomen myydyin viehe. Tämän vuoksi ”Minnaria” voisi kutsua Suomen kansallisuistimeksi. Kiitos haukien, jotka ovat tarjonneet lukemattomille suomalaisille unohtumattomia hetkiä, elämyksiä ja itsepyydettyä lähiruokaa.

Hauenkalastaja voi tukea omalta osaltaan haukikantojen elinvoimaisuuden varmistamista hankkimalla Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarjan. Jokaista myytyä viehesarjaa kohti Rapala lahjoittaa 2 euroa (alv 0 %) SVK:n Haukitehdas-hankkeelle. Lisäksi Rapala Rahasto tukee suoralla rahallisella tuella nimetyn haukitehtaan rakentamista.


Lisätiedot

Rapala Rahasto:

rahasto.rapala.fi


Hauenkalastajat -ryhmä:

www.hauenkalastajat.fi
info@hauenkalastajat.fi


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö:

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat
Janne Antila 045 630 4280